niedziela, 07 lipiec 2024 23:40

Jak mózg decyduje, co zapamiętać?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jak działa Twoja pamięć - nieznane działanie mózgu Jak działa Twoja pamięć - nieznane działanie mózgu fot: unsplash

Najnowsze badania wskazują, że fale elektryczne w mózgu, znane jako "sharp wave ripples", mogą odgrywać kluczową rolę w procesie zapamiętywania. György Buzsáki, profesor neuronauki na Uniwersytecie Nowojorskim, od lat bada, jak nasze doświadczenia są kodowane i przechowywane jako wspomnienia. Jego badania nad falami mózgowymi rzucają nowe światło na znaczenie odpoczynku i snu w procesie utrwalania informacji.

  1. Jakie są główne funkcje fal mózgowych "sharp wave ripples" w procesie zapamiętywania i konsolidacji wspomnień?
  2. W jaki sposób odpoczynek i sen wpływają na zdolność mózgu do selekcji i utrwalania ważnych wspomnień, zgodnie z badaniami György'ego Buzsáki'ego?
  3. Jakie były najważniejsze odkrycia dotyczące fal "sharp wave ripples" dokonane przez Buzsáki'ego od czasu jego pierwszych badań w latach 80.?
  4. Jakie potencjalne zastosowania kliniczne mogą wyniknąć z badań nad falami "sharp wave ripples", na przykład w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD)?
  5. Jakie nowe technologie i metody badawcze pozwoliły na lepsze zrozumienie roli fal mózgowych w procesie zapamiętywania w ciągu ostatnich kilku dekad?

Fale mózgowe a zapamiętywanie

Badania prowadzone przez Buzsáki'ego i jego zespół sugerują, że mózg wybiera doświadczenia do zapamiętania poprzez wysyłanie nagłych i silnych fal wysokiej częstotliwości. Te fale, nazywane "sharp wave ripples", pojawiają się, gdy mózg ssaków jest w stanie spoczynku, na przykład podczas przerwy między zadaniami lub w trakcie snu. Wcześniejsze badania wykazały, że fale te są zaangażowane w konsolidację wspomnień, jednak nowe odkrycia pokazują, że są one również kluczowe w procesie selekcji informacji do zapamiętania.

Wannan Yang, doktorantka w laboratorium Buzsáki'ego, która prowadziła te badania, wyjaśnia, że fale "sharp wave ripples" działają jak "fajerwerki w mózgu". Te intensywne wyładowania elektryczne są wynikiem jednoczesnego wystrzelenia tysięcy neuronów w ciągu milisekund. Odkrycia te, opublikowane w czasopiśmie Science, podkreślają, jak ważny jest odpoczynek i sen dla zachowania informacji.

Odkrycia z laboratorium

Buzsáki po raz pierwszy usłyszał fale "sharp wave ripples" w 1981 roku podczas badań nad uśpionymi gryzoniami. Od tego czasu stał się obsesyjnie zainteresowany tym zjawiskiem. Badania z lat 90. i wczesnych 2000. XX wieku, wspomagane przez rozwój technologii komputerowych, pozwoliły naukowcom lepiej zrozumieć te fale i ich rolę w procesie zapamiętywania.

W najnowszych badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Nowojorskim, zespół Buzsáki'ego umieścił myszy w labiryntach, monitorując aktywność ich neuronów podczas eksploracji. Myszy były nagradzane wodą za odnalezienie określonych ścieżek. Po zakończeniu testów myszy wracały do swoich klatek na odpoczynek, a naukowcy kontynuowali rejestrowanie ich aktywności mózgowej podczas snu.

Yang analizowała dane, mapując, które neurony były aktywowane podczas różnych prób. Odkryła, że doświadczenia, które były często odtwarzane przez fale "sharp wave ripples" podczas odpoczynku, były również odtwarzane podczas snu. Przełomowym odkryciem było to, że fale te mogą działać jako mechanizm priorytetyzacji wspomnień do długotrwałego przechowywania.

Znaczenie badań

Te odkrycia wskazują na potencjalne mechanizmy selekcji wspomnień przez mózg.

"Może fale w stanie czuwania są tymi etykietami pamięci, które konsolidują pewne doświadczenia do długotrwałego przechowywania." - Wannan Yang

Odkrycia te mogą mieć również zastosowanie kliniczne, na przykład w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD), gdzie pacjenci pamiętają pewne doświadczenia zbyt wyraźnie.

Profesor Buzsáki kontynuuje swoje badania nad rolą fal "sharp wave ripples" w hipokampie, mając nadzieję na odkrycie kolejnych tajemnic związanych z procesem zapamiętywania. Jego prace mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia, dlaczego pamiętamy niektóre rzeczy, a inne zapominamy, co ma ogromne znaczenie dla nauki i medycyny.

Badania György'ego Buzsáki'ego i jego zespołu otwierają nowe perspektywy w zrozumieniu mechanizmów pamięci. Odkrycia dotyczące fal "sharp wave ripples" podkreślają znaczenie odpoczynku i snu dla procesu zapamiętywania oraz mogą mieć zastosowanie w leczeniu zaburzeń pamięci. Buzsáki i jego zespół będą kontynuować badania, dążąc do odkrycia, dlaczego mózg wybiera konkretne doświadczenia do przechowywania jako wspomnienia.

 

Źródło: Wired